Поддръжка

ATA Компютърс предлага извършване на някои основни дейности по диагностика и настройка чрез достъп до вашия компютър или сървър

  • Свалете приложението за отдалечен достъп AnyDesk, което може да свалите сайта на AnyDesk

Обадете се на телефона за поддръжка: 0723 60111 … 60113, или 0879 346172 за компетентна помощ.