Промяна на банкова сметка

Уведомяваме всички наши клиенти, че АТА Компютърс ЕООД е с порменена банкова сметка:

BG70RZBB91551089868405
RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕН БАНК, КЛОН СОФИЯ

Старата сметка не е активна:

BG32RZBB91551089868410
RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕН БАНК, КЛОН СОФИЯ

Facebook Comments Box