Услуги

Доставка на ИТ сигурност

Управление и поддръжка на сървъри

Управление и поддръжка на компютърни мрежи

Одит на ИТ инфраструктура

Периодичен автоматичен архив на сървъри и работни станции

Антивирусна и антиспам защита и на мейл сървъри

Филтриране на входящ и изходящ трафик в офиса

Изграждане на криптирана отдалечена връзка към офиса

VoIP телефонни системи