Технически сътрудник за работа в офис

Работно време от 8.30 – 17.30ч.,обедна почивка 1ч, почивни дни събота и неделя.

Ежедневната дейност включва:
– Обработка на документи;
– Комуникация с партньри – телефон, електронна поща.
– Поддържа кореспонденция с партньори, както и други административни дейности
– Други задачи, свързани с дейността на фирмата;

Умения:
– Реални умения – Word, Excell, електронна поща;
– Опит при работа с търговски софтуер ;
– Опит при осъществяване на комуникация с партньори;
– Работа в екип и позитивно отношение към работата;
– Лоялност, организираност, самоинициатива и отговорност;
– Поддържане WEB страница , Facebook страница ;

Може да насрочите интервю на тел. 0888 898181

Промяна на банкова сметка

Уведомяваме всички наши клиенти, че АТА Компютърс ЕООД е с порменена банкова сметка:

BG70RZBB91551089868405
RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕН БАНК, КЛОН СОФИЯ

Старата сметка не е активна:

BG32RZBB91551089868410
RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕН БАНК, КЛОН СОФИЯ

Мерки във връзка с неразпространението на коронавирус COVID-19

Уважаеми клиенти,

Предвид извънредните мерки и задължителните предписания на компетентните органи, с оглед на Вашата и нашата безопастност, АТА Компютърс ЕООД преустановява директния контакт между служители и клиенти в офиса ни на ул. Свобода 14 за неопределен период от време.

Ще продължат да се изпълняват всички ангажименти с отдалечен достъп (дистанционна форма на работа).

Свалете приложениeто за отдалечен достъп ata-support

При необходимост работата може да се ивършва и на място при клиента при спазване на засилени противоепидемични мерки.

Няма да се извършва работа при наличие на лица с прояви на остри заразни заболявания.

Заявки за проблеми ще се приемат както и досега на:
– тел: 0723 60111, 0888 898181
– e-mail: support@atacomputers.net

Партньори с договор за абонаментна подръжка имат предимство.

Екипът на АТА Компютърс ЕООД