Управление на ИТ инфраструктура

  • Управление и поддръжка на сървъри
  • Управление и поддръжка на компютърни мрежи
  • Одит на ИТ инфраструктура
  • Виртуализация и облачни решения