Ботевград - 2140, ул. Свобода 14

Какво е информационна сигурност?

За много компании информацията е ключов актив. Дори най-важната за някои. Така че, той трябва да бъде защитен като всеки друг актив. Проблемът е, че защитата на данните на компанията срещу нарушения и хакване е все по-трудна и изисква компетентни хора, технически ресурси и адекватно управление на информационната сигурност.
green digits

Конфиденциалност, цялост, наличност на информацията.

Информационната сигурност е концепция, която се отнася до запазването на три свойства на информацията –  конфиденциалност, цялост и наличност.

И трите свойства са еднакво важни за постигане на информационна сигурност.

Нека да видим какво означава всеки от тях.

  • Поверителността се отнася до това, че информацията не е налична или не е разкрита, до неоторизирани физически или юридически лица.
  • Целостта е свързана с точността и пълнотата на информацията. С други думи, предотвратяване на информация от това, че е покварен.
  •  Третото свойство е наличност. Говорим за това свойство на информация, което я прави достъпна и използваема при необходимост от упълномощено лице или организация.

Важно е да се има предвид, че  трите свойства са еднакво важни, т.к. при разискване на теми свързани с информационна сигурност, повечето хора мислят първо за конфиденциалността на информацията и чак после за нейната цялостност и наличност. Информацията трябва да бъде защитена от неправомерен достъп и повреда, това е истина. Но наличността често се забравя, въпреки че е също толкова важно. Всяко едно приложение, база данни, уебсайт трябва да са достъпни само за тези, които са оправомощени да имат достъп до него и които се нуждаят от това.

В практиката тези три свойства на информация, които се отнасят до сигурността  на информацията – поверителността (Confidentiality), цялостта (Integrity) и наличност (Availability) се наричат триада на CIA .

В допълнение към тях има и няколко други свойства като автентичност, неотхвърляне, надеждност или отчетност на информацията, която може да бъде включена при определени обстоятелства в тази концепция за информация сигурност.

От гледна точка на на контрола на информационната сигурност, трите свойства, които трябва да имате предвид, са конфиденциалност, цялост и наличност.

Мисля, че на всички е ясно – информационната сигурност е важна, за всяка организация.

осветена клавиатура

Информацията е предимство.

За много компании информацията е ключов актив. Дори най-важната за някои. Така че, той трябва да бъде защитен като всеки друг актив.

Проблемът е, че защитата на данните на компанията срещу нарушения и хакване е все по-трудна и изисква компетентни хора, технически ресурси и адекватно управление на информационната сигурност.

Управлението на информационната сигурност в дадена организация се отнася до предвидени и  координирани дейности за постигане, поддържане и подобряване на информационната сигурност чрез идентифициране на рискове за сигурността и прилагане подходящи контроли за справяне с тях.

Система за Управление на Информационната Сигурност

Тези координирани дейности, които споменах, обикновено са част от така наречената система за управление на информационната сигурност СУИС  (Information security management systems – ISMS).

ISO / IEC 27001 е най-известният стандарт в света за системи за управление на информационната сигурност (ISMS). Той определя изискванията, на които трябва да отговаря ISMS.

Стандартът ISO / IEC 27001 предоставя на компании от всякакъв размер и от всички сектори на дейност насоки за създаване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление на информационната сигурност.

Съответствието с ISO / IEC 27001 означава, че организация или бизнес е създала система за управление на рискове, свързани със сигурността на данните, притежавани или обработвани от компанията, и че тази система спазва всички най-добри практики и принципи, залегнали в този международен стандарт.

АТА Компютърс – грижа за ИТ инфраструктурата във вашата компания

С нашите интегрирани локални, облачни или хибридни решения се грижим за вашия бизнес – контрол на достъпа до фирмената информация, съхранение на данни, хостинг сървъри, администриране на сървъри и IP телефония.

Свържете се с наш представител сега, за да направим предварителен преглед на състоянието на ИТ.

Още от блога

Хакнаха Anydesk

Хакнаха AnyDesk

Доставчикът на софтуера за дистанционна поддръжка AnyDesk стана жертва на хакерска атака, която засегна и производствените системи. Доставчикът отрича рансъмуер, но потвърждава, че нападателите са оставили следи в неговите системи.

Октомври месец на киберсигурността

Октомври е Европейския месец на киберсигурността

Европейският месец на киберсигурността (ЕМКС) е годишната кампания на Европейския съюз. Кампанията е посветена на насърчаването на киберсигурността сред гражданите и организациите на ЕС и на предоставянето на актуална информация за онлайн сигурността чрез повишаване на осведомеността и споделяне на добри практики.

Коментирайте